Koncepthus har under åren förvärvat fastigheter som vi även fortsätter äga och förvalta. Bland annat hyreshus men även lokaler i de industrihallar vi producerar. Vi vill inte enbart vara delaktiga i uppförandet eller utvecklingen av fastigheter utan ser oss även som långsiktiga aktörer på marknaden.