FASTIGHETSUTVECKLING OCH FÖRVALTNING

 
 
banner_rev6.jpg
 
 

 
 

Koncepthus köper, utvecklar och säljer fastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av att ha korta beslutsvägar och ett djupt engagemang för våra projekt. Koncepthus bygger i egen regi samt tillsammans med utvalda samarbetspartners. Vi jobbar med att analysera tänkbara förvärv, strukturerar, finansierar, leder och säljer projekt. Genom framgångsrika affärssamarbeten skapar vi mervärden i fastigheter på både kort och lång sikt.

 
 

 
 

PROJEKT I URVAL

 
 
 

 
 
finans2.png
 
miljö.png
 
samarbete.png
 

STRUKTUR

Koncepthus skapar möjligheter att vara med och investera i fastigheter. Strukturer skapas där finansiella partners kan äga projekten tillsammans med Koncepthus. Värde skapas genom utveckling och optimering av fastigheterna. En modell är framtagen för att på ett enkelt och transparent sätt ta in finansiärer till olika fastighetsprojekt genom separata verksamhetsbolag

MILJÖ

Koncepthus strävar efter att vara i framkant vad gäller att minimera miljöpåverkan. Vi driver vår verksamhet på ett sätt som syftar till att bevara miljön för framtida generationer. Som ett led i detta utvärderas våra leverantörer och samarbetspartners utifrån såväl kvalitets- som hållbarhetsperspektiv

BYGGPROCESSEN 

För att säkerställa kvaliteten genom hela byggprocessen arbetar Koncepthus med ett antal noga utvalda partners i våra projekt. Genom detta arbetssätt kan vi arbeta snabbt och effektivt samt välja de kompetenser som är bäst lämpade för varje projekt. Resultatet blir smidiga arbetsprocesser med bibehållen hög kvalitet i alla led. Vår konkurrenskraft kännetecknas av starkt engagemang, kreativa samarbeten och unika arbetsprocesser

 

 

PARTNERS

 

 
 
 

“När man träffar någon för första gången känner man ganska snabbt om det är personer man vill jobba med. Det gjorde jag när jag träffade Erik och Ingi, jag fick ett väldigt bra intryck.”

— Bernt-Olof Gustafsson , Affärsutvecklare

 
 
 

“Erik och Ingi utmärker sig genom sin ärlighet och transparens i sina affärer – de är långsiktiga och alltid måna om sina investerare, och det gör att mitt förtroende för dem och för Koncepthus är på topp.”

— Daniel Demir, Projektinköpare och Investerare

 
 
 

“Jag tycker att Koncepthus är ett väldigt spännande bolag. De är duktiga och snabbfotade och har näsa för att hitta rätt affärer.”

— Lukas Forslund, A Beautiful Soup

 
 
 

“De har en mix av väldigt spännande, unika projekt och det känns som att de ligger i framkant på marknaden”

— Ellie Elmondt, WIRE (Women In Real Estate)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
test2.jpg