Kalmar

 
 

På Esplanaden i Kalmar står tre hyreshus från sent 1800-tal som Koncepthus förvärvade i december 2016. På drygt 560 kvm inryms 15 hyreslägenheter som Koncepthus förvaltade för att sedan ombilda till bostadsrätter som idag går under Brf Esplanaden.