Landvetter

 
 

Under våren 2016 förvärvade Koncepthus mark i Björröd i Härryda kommun nära Landvetter flygplats. Bygglov är ritat för 12 stycken industrilokaler. Byggnationen startade under hösten 2016 och projektet stod klart i december 2017.