Koncepthus har i egen regi och tillsammans med andra aktörer jobbat med flera projekt inom fastighetsutveckling av bostäder och industrilokaler. Inom bostäder utvecklar Koncepthus både nyproducerat och genom förvärv av befintliga fastigheter. Varje projekt utvecklas utefter sin specifika potential vilket genererar bostäder skapade med omsorg. Gemensamt för alla projekt är att de genom goda samarbeten med olika aktörer kan genomföras effektivt och med en trygghet genom hela processen.

Koncepthus bygger och utvecklar också industrifastigheter. Fokus ligger på att skapa flexibla och anpassningsbara industrilokaler, främst för småföretagare inom olika typer av verksamheter. Lokalerna upplåts i bostadsrättsform, vilket ger ägaren starkare rättigheter och en lägre månadskostnad jämfört med att hyra. 

Tillsammans med MZ Bygg och Make Space äger Koncepthus bolaget Convertere som konverterar gamla lokaler, vindar och råytor till nyproducerade lägenheter med genomgående hög standard. Det går att läsa mer om Convertere här.