Arninge

 
 

Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att utveckla fastigheten med 10 industrilokaler i bostadsrättsform enligt samma modell som i tidigare projekt. Inflytt skedde 1 oktober 2016.