Stuvsta

 
 

Fastighet med centralt läge i Stuvsta nära till kommunikation och service. Här är avsikten att uppföra 19 stycken lägenheter och 5 stycken radhus. Detaljplanen vann laga kraft 2018 och det är nu klart för att söka bygglov. Bildkälla är vår samarbetspartner Detail Group som tagit fram och ritat husen.