Ekerö

 

Koncepthus förvärvade i april 2017 en 11 hektar stor naturtomt på Ekerö. Fastigheten angränsar till Mälaren och direkt i väster ligger bostadsområdet Sandudden. Ekerö kommun har påbörjat arbetet med detaljplan för småstad och bussgata i området och Koncepthus plan för fastigheten är att driva detaljplan för byggnation av bostäder.